Rodoljub Čolaković i Avdo Humo su istrajali na BiH uprkos protivljenju pojedinih Titovih saradnika

Rodoljub Čolaković i Avdo Humo su među najzaslužnijim što je 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić Gradu obnovljena državnost Bosne i Hercegovine. To se desilo uprkos protivljenju pojedinih bliskih saradnika Josipa Broza Tita.

Rodoljub Čolaković i Avdo Humo su istrajali na BiH uprkos protivljenju pojedinih Titovih saradnika
Rodoljub Čolaković i Avdo Humo su među najzaslužnijim što je 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić Gradu obnovljena državnost Bosne i Hercegovine. To se desilo uprkos protivljenju pojedinih bliskih saradnika Josipa Broza Tita.