Licitiranje o minimalnoj plati u FBiH: Između realnosti i političkog spina

Iznos najnižeg ličnog dohotka bio je glavna tema predizborne kampanje u Njemačkoj, a kako je suditi bit će i kod nas. Licitiranje oko najniže plate u Federaciji BiH moglo bi se lako pretvoriti u glavnu ekonomsku temu narednih općih izbora.

Licitiranje o minimalnoj plati u FBiH: Između realnosti i političkog spina
Iznos najnižeg ličnog dohotka bio je glavna tema predizborne kampanje u Njemačkoj, a kako je suditi bit će i kod nas. Licitiranje oko najniže plate u Federaciji BiH moglo bi se lako pretvoriti u glavnu ekonomsku temu narednih općih izbora.