FOTO ŽIVOT PO KRIŽU Na ognjištu ubijenih pradjedova petero potomaka, četiri dječaka

Na mjestu ubijenih pradjedova žive djeca, unuci i čak petero praunučadi, od čega četiri dječaka

FOTO ŽIVOT PO KRIŽU Na ognjištu ubijenih pradjedova petero potomaka, četiri dječaka
Na mjestu ubijenih pradjedova žive djeca, unuci i čak petero praunučadi, od čega četiri dječaka