BiH predala odgovore na Upitnik za izvoz robe životinjskog porijekla u Izrael

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac kazao je da je BiH predala odgovore na predmisijski Upitnik za izvoz robe životinjskog porijekla u Izrael.

BiH predala odgovore na Upitnik za izvoz robe životinjskog porijekla u Izrael
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac kazao je da je BiH predala odgovore na predmisijski Upitnik za izvoz robe životinjskog porijekla u Izrael.